RESTART agency s.r.o. 

 

 

Poľná 2565/4A, 900 28, Ivanka pri Dunaji

 

IČO : 36633518

 

DIČ : 2021933287

 

IBAN : SK88 8330 0000 0020 0051 2347

 

OR SR v Bratislave, oddiel Sro, vložka 79126/B

 

www.restartagency.sk

 

 

Meno  
E-mail  
Tel. kontakt  
Oblasť záujmu  
Správa